Fundacja Symbioza

 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wieloletniej działalności w turystyce, marketingu, mediach, samorządzie terytorialnym i branży eventowej, wiemy co jest potrzebne do skutecznej promocji firmy, usługi, produktu turystycznego, atrakcji turystycznej, mniejszego i większego regionu. Dlatego ofertujemy innym organizacjom i podmiotom pomoc we wszelkich działaniach w tym zakresie. Realizujemy wiele różnorodnych działań, o części z nich, wspominamy poniżej.

EVENTY, KONFERENCJE, SZKOLENIA
Mnogość konferencji turystycznych, które w ostatnich czasach odbywały się w Polsce, sprawia, że coraz baczniej należy zwracać uwagę na ich jakość oraz poziom. Wartością dodaną dla uczestnika ma być nowa wiedza, którą na niej pozyska oraz cenne kontakty. Jako organizatorzy takich wydarzeń zawsze byliśmy chwaleni i doceniani przez branżę. Dlatego nadal polecamy się z naszym know-how, wsparciem merytorycznym i energetycznym powerem do pracy przy Państwa wydarzeniach specjalnych jak i zapraszamy do uczestnictwa w tych organizowanych przez nas, o których za chwilę już usłyszycie. Organizujemy i prowadzimy także szkolenia i warsztaty - zarówno stacjonarne jak i zdalne dotyczące zarządzania turystyką w regionie, promocji turystycznej, kreowania produktów turystycznych, tworzenia sieci i klastrów, wytwarzania lokalnych pamiątek, organizacji eventów.  
 
WIZYTY STUDYJNE I PRESS TOURY
Od kilku lat organizujemy wizyty studyjne dla przedstawicieli branży po Polsce i świecie, dostarczając ich uczestnikom nowej wiedzy w zakresie produktów i usług, a także nowych biznesowych kontaktów. Zapewniamy także promocję gminom i regionom realizując dla nich kompleksowo study toury dla dziennikarzy oraz blogerów z Polski i ze świata. Efektem naszych press tourów zawsze są dziesiątki wartościowych publikacji promujących miejsca ważne dla naszych Klientów oraz ich zadowolenie.
 
STRATEGIE, PROJEKTY, KONSULTACJE
Nasz zespół świadczy także usługi w zakresie: kojarzenia partnerów biznesowych, przygotowywania strategii rozwoju, strategii marketingowych, turystycznych, biznesplanów, studiów wykonalności, tworzenia produktów turystycznych i zarządzania nimi. Pomagamy pozyskiwać środki zewnętrzne pisząc skuteczne wnioski projektowe, a także prowadzić projekty na zlecenia naszych Klientów i je rozliczać. Świadczymy usługi doradcze oraz wykonawcze, oferując także rozwiązania kompleksowe – od pomysłu, organizacji, przez realizację do rozliczenia.
 

Fundacja Symbioza realizuje projekty w oparciu o dotacje pozyskane z wielu różnych instytucji. Opracowała także własne programy, w ramach których tworzy i realizuje projekty - idealnie wpisujące się w jej misję. Zapraszamy do partnerskiej współpracy instytucje, samorządy i przedsiębiorstwa przy działaniach, jakie z nich wynikają. 
 

Strukturalne programy fundacji Symbioza:
ZAGRAJMY W ZIELONE

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną prowadzoną wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. W jego ramach m.in.: 
  • promujemy zrównoważony rozwój – od postaw prospołecznych po ochronę środowiska, także jako element zarządzania firmą
  • upowszechniamy idee odnawialnych źródeł energii
  • informujemy o powiązaniu rozwiązań ekologicznych z ekonomicznymi ich aspektami akcentując korzyści z oszczędzania energii, wody, gazu.

JESTEM STĄD, CZYLI SKĄD?

Celem programu jest edukacja regionalna, w ramach której wspieramy lokalne działania w zakresie kultury, turystyki, historii regionu. Kształtujemy świadomość, pomagamy budować tożsamość, także historyczną, wspieramy kreatywne działania lokalnych twórców, grup społecznych, kultywowanie tradycji, a także inicjujemy współpracę z innymi regionami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  
 

VOX POPULI

Samorządność w regionie gwarantuje jego rozwój. Dlatego stworzyliśmy program Vox Populi, którego podstawowym zakresem są: 
  • edukacja obywatelska, 
  • budowanie postaw obywatelskich,
  • wspieranie inicjatyw oddolnych, 
  • zachęcanie do udziału w wyborach (jako element kształtowania lokalnego życia).
 

WIEM I POTRAFIĘ (WIPer)

Program wspierający i wzbogacający ofertę edukacyjną skierowany do różnych grup wiekowych i społecznych. Koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zawodowym, również z uwzględnieniem edukacji ekologicznej. (WIPer) to również edukacja globalna będąca integralną częścią edukacji regionalnej. Globalne są przede wszystkim w naszym świecie nośniki informacji, ogólnodostępnej przez Internet, dlatego włączyliśmy do tego programu rozwój umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.
 

POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Podstawę programu stanowi współpraca regionów Polski z państwami, z którymi łączy ją wspólna, niekiedy trudna i bolesna, historia. Podejmowane działania zachęcają do spotkań, dialogu, pojednania, wymiany kulturalnej, współpracy gospodarczej, kultywowania dobrych praktyk, integracji, tolerancji i wiary w to, że historia nie musi boleć i że dzięki jej lekcjom zbudować można trwałe i piękne przyjaźnie. 
 

"HALLO ZDROWIE"

Celem programu jest edukacja zdrowotna, prowadzenie działań profilaktycznych, propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Projekty realizowane w ramach tego programu - mogą m.in. uczyć społeczeństwo, jak zapobiegać wielu chorobom, a także pokazywać jak z nimi można żyć i cieszyć się życiem, czy walczyć by cieszyć się życiem. Uczą wrażliwości na sprawy ludzi chorych, pomagania im w potrzebie.  
 

PODAJ DALEJ

Program ma na celu niesienie pomocy ludziom najbiedniejszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo, pokrzywdzonym przez los – zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym. Jego celem jest  m.in. poradnictwo prawne i psychologiczne, wymiana usług, szczęśliwych godzin, przekazywanie nadwyżek żywieniowych, niezniszczonych ubrań, sprzętów, książek – rzeczy, które posłużyły już komuś i mogą służyć innym. Upowszechnianie idei wolontariatu i wrażliwości na ludzkie potrzeby. 
 

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA NA PLUS

To program będący syntezą wszystkich wcześniej wymienionych, ukierunkowany tylko i wyłącznie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej, w skład której wchodzą:  Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Żarów, Kamienna Góra, Mieroszów, Walim, Radków, Nowa Ruda. Wspólnym mianownikiem łączącym gminy i miasta z tego terenu są negatywne konsekwencje transformacji ustrojowej. Program „Aglomeracja Wałbrzyska na plus” ma na celu zbadanie problemów,  jakie występują w tym młodym tworze, przeanalizowanie ich i opracowanie działań, które  przyczynia się do jej rozwoju. 
 


 

Partner Fundacji Symbioza Człowiek-Region-Integracja to Firma, która aktywnie wspiera finansowo  i organizacyjnie programy Fundacji.

 

Fundacja  podkreśla fakt tej współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, prezentując je publicznie w swoich działaniach, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w czasie współpracy z partnerem, informując o współpracy media oraz otoczenie Fundacji. Partner FRM może, na podstawie odrębnej zgody, prezentować logo Fundacji we własnych materiałach informacyjnych zarówno reklamowych jak i związanych z CSR. Partner, który w ramach współpracy z fundacją, decyduje się na przekazanie określonej kwoty,  lub procentu wartości od sprzedanych przez siebie produktów, może na podstawie odrębnej zgody umieścić na produktach informację i logotyp Fundacji, jako symbol współdziałania i utożsamiania się z filozofią społecznego pożytku.

Odpowiedzialność społeczna wyrażona darowizną to jedna z podstawowych form pomocy dla Fundacji, na jaką może zdecydować się każda firma.

Darowizny podlegają odpisowi podatkowemu w maksymalnej wysokości 10% postawy opodatkowania. Oprócz przekazania pomocy finansowej Fundacji można także pomóc przekazując pomoc rzeczową lub pracę – usługę.

Fundacja działa jak każda firma. Organizacja programów to złożony proces komunikacyjny i logistyczny. Drukujemy materiały i organizujemy ich dystrybucję /bo szkolimy lekarzy rodzinnych i rodziców/, serwisujemy sprzęt medyczny i nasz ambulans /bo program ‘NIE nowotworom u dzieci’ realizowany jest na pokładzie specjalistycznego ambulansu z dwoma gabinetami do USG/, kupujemy jednorazowe środki higieny /bo każde zbadane dziecko musi mieć własne prześcieradło jednorazowe 
i chusteczki/ podróżujemy po całym kraju /ambulans dociera do wielu małych miejscowości, gdzie na co dzień nie wykonuje się diagnostyki onkologicznej/, korzystamy z samochodu, z sal konferencyjnych /szkoląc lekarzy rodzinnych zawsze szukamy partnerów organizacyjnych, bo płacą za salę i filiżankę kawy dbamy o jakość, ale to nie sala ani kawa będą potem badać dzieci. Mniej kosztów nie związanych z samą wiedzą, to więcej wyszkolonych lekarzy!/ i z tego wszystkiego, co jest niezbędne 
w trakcie realizacji każdego z naszych programów!

 

Jesteśmy widoczni w czasie naszej pracy w nasz, wyjątkowy sposób i dlatego nasze podziękowanie za przekazaną nam pomoc, rzeczową, lub w formie usługi, jest inaczej widoczne i lepiej pamiętane. Żadna pomoc, która zostaje nam udzielona nie pozostaje anonimowa! Bo dobro nie powinno być anonimowe!