News & Events

Już jest! Pachnąca jeszcze farbą drukarską publikacja pokongresowa zawierająca ponad 13 autorskich artykułów, w których autorzy opisali najnowsze badania dotyczące turystyki społecznej, podjęli się jej definicji i genezy, zaprezentowali wiele studiów przypadków zawierających dobre praktyki i inspiracje dla branży i ngo'sów. "Turystyka społeczna w Polsce. Monografia naukowa. Przewodnik dobrych praktyk" zredagowana została przez doktora Andrzeja Stasiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, wydana na zlecenie Fundacji Symbioza - organizatora Kongresu Turystyki Społecznej. W pracę nad nią, obok dra Andrzeja Stasiaka, zaangażowani byli Sylwia Osojca-Kozłowska - prezes  Fundacji Symbioza, wykładowca na kierunkach Turystyka i Rekreacja na dolnośląskich uczelniach WAB, WSB, recenzenci - dr hab. prof. WSB Daniel Puciato, dr hab. prof. AWF Piotr Oleśniewicz, a także pracownicy COTG iPTTK - w szczególności: Sebastian Kłosok, Roman Zadora, Natalia Figiel oraz prezes Zarządu Głownego PTTK Jerzy Kapłon. No i oczywiście autorzy poszczególnych rozdziałów, których nazwiska podajemy poniżej wraz ze spisem zawartości książki. Książka ma objętość  394 stron i została wydrukowana w nakładzie 300 egzemplarzy w krakowskiej drukarni . Jest również w wersji do bezpłatnego pobrania online. Można ją pobrać klikając w link: "Turystyka społeczna w Polsce".

Dzięki dotacji otrzymanej w listopadzie 2021 z realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w Priorytecie 5 w ramach zadania „Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych” zakupiliśmy sprzęt komputerowy i fotograficzny do realizacji bieżących działań statutowych fundacji. Wsparcie PROO otrzymaliśmy w ramach Priorytetu 5 – Pomoc Doraźna. Cel ten dotyczy wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie pokrycia wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych. Dzięki zakupie nowego laptopa oraz sprzętu fotograficznego mogliśmy sprawnie dokończyć realizowane w 2021 roku zadania publiczne, w tym te, na które składały się wydawnictwa. I zaplanować działania na 2022 rok z obszaru promocji turystycznej.
Kwota dotacji, jaką otrzymaliśmy w ramach pomocy doraźnej z PROO -wyniosła 10 tys. zł.
Beneficjent: Fundacja Symbioza
Zadanie: Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych
Program: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Priorytet: 5  Cel: Pomoc doraźna 
Czas realizacji zadania: listopad-grudzień 2021 r.
Kwota dotacji: 10 000 zł
Nr umowy: 287/PROO/5/2021W wyniku awarii serwera, która nastąpiła w sierpniu br. cały czas odtwarzamy dane i informacje o prowadzonych działaniach, które umieszczaliśmy na stronie www i które nam przepadły.
Na bieżącej starej odtworzonej częściowo stronie opublikowaliśmy jedynie podstawowe fakty z dawnych materiałów (bo jak wielu z naszych partnerów wie - mocno wyspecjalizowaliśmy się w kilku kierunkach i usilnie nimi podążamy mając na względzie rozwój lokalnych wspólnot i rozwój regionalny) oraz bieżące projekty, które realizowane są z dotacji publicznych. Wszystkie nasze dotychczasowe działania, które realizujemy od 2014 roku na Dolnym Śląsku i w Polsce, a także akcje zostaną opisane od nowa. Ale... opublikujemy je już na nowej stronie, nad którą przy tej okazji pracujemy.

Na nowej stronie, która będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami - gdyż w ostatnich latach także mocno zaangażowaliśmy się w działania na rzecz tej grupy osób i integracji jej z pełnosprawną częścią społeczeństwa.  Nowa odsłona naszej fundacyjnej strony pod tym samym adresem - już niebawem.

Zarząd i Zespół Fundacji Symbioza

Podczas Kongresu Turystyki Społecznej żywota dokończył nasz wysłużony sprzęt fotograficzny, który został podarowany fundacji Symbioza w 2014 roku. Mając zadania w toku związane z dokumentacją i inwentaryzacją miejsc,  promocją obszarów, a także warsztatami, jakie prowadzimy i planami na przyszłość zwracamy się do darczyńców i sponsorów o wsparcie Fundacji w zakupie nowego sprzętu. Umożliwi on nam dalszy rozwój fundacji, dokończenie realizowanych zadań publicznych, a także rozpoczęcie kolejnych działań, dzięki którym fundacja będzie mogła się rozwijać i zgodnie ze swoją misją służyć społeczeństwu. Może znajdzie się dobra duszyczka lub sponsor, który zechce pomóc nam pozyskać nowy, dobrej jakości sprzęt do naszych działań?

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.