News & Events

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu FIO2021 realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Gościnności”.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz idei gościnności jako źródła rozwoju lokalnego ukierunkowanego na turystykę i tworzenie trwałych więzi współpracy wspólnot lokalnych. Jego realizacja będzie następowała stopniowo, a przyczyni się do niej „Akademia Gościnności”, kreatywna, innowacyjna międzypokoleniowa przestrzeń, w której seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pogłębią wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, jego okolicy i regionie, a także poprawią kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli brać udział w jego rozwoju i sami ten rozwój swoją aktywnością i pomysłowością stymulować. Adresatami zadania są mieszkańcy południowej części Dolnego Śląska zamieszkujący historyczne ziemie dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w szczególności powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, na obszarze których w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 będą prowadzone działania projektowe z obszaru: edukacji regionalnej, edukacji turystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwa, krajoznawstwa czy przedsiębiorczości.  

 
Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizuje w 2021 roku projekt pod nazwą:
“Kongres Turystyki Społecznej – ogólnopolska debata na rzecz rozwoju”
 
Jest  to dwudniowa debata kadr turystyki stanowiąca z jednej strony próbę uświadomienia jak największej grupie osób w Polsce potencjału, jaki niesie ze sobą marginalizowana w naszym kraju i źle pojmowana turystyka społeczna, z drugiej stanowić debatę o sytuacji spowodowanej covid-19. Kongres Turystyki Społecznej adresowany jest do grupy społeczno-gospodarczej zajmującej się turystyką, w szczególności turystyką społeczną oraz turystyką osób niepełnosprawnych.

Już niedługo w Świdnicy zamieszkają Olga, Artem, Aleksiej i Aleksadra Jakuszew -  czteroosobowa rodzina polskiego pochodzenia ewakuowana ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi. Władze Świdnicy przyznały rodzinie mieszkanie na Osiedlu Młodych. W jego meblowaniu, wyposażaniu oraz aranżacji, które to czynności właśnie trwają, pomaga miastu m.in.fundacja Symbioza. Wsparcia udzieliły także firmy FrancTextil,Wagony Świdnica SA, Cloos Polska, IMP Comfort, Frezpol, Electrolux, MZEC, Spółdzielnia Meblarska z ul. Bystrzyckiej, PHU Badura, Klimaty Mebli, oraz osoby prywatne m.in. Jolanta Płaza. Dziękujemy za każdą pozytywną odpowiedź na nasz apel oraz deklaracje wsparcia od kolejnych firm, instytucji i osób prywatnych (m.in.Farmy Miejskiej, Nifco, Colegate, Meble Wajnert, Nadleśnictwo Świdnica​, Sławomir Mazurek​), które otrzymaliśmy w ostatnich dniach.Fundacja Symbioza przystępuje właśnie do prac nad międzygminnym projektem o roboczej nazwie „Zaadoptujmy Bystrzycę”, który pozwoli przywrócić mieszkańcom miejscowości przez które przepływa rzeka Bystrzyca i okolic radość z rzeki Bystrzycy, a także odkryć jej dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne. Uważamy, że tereny nabrzeżne można doskonale zagospodarować na cele rekreacyjne i edukacyjne bez szkody dla ekosystemu. Powinny znaleźć się na nich m.in. szlaki rowerowe, spacerowe, ścieżki edukacyjne, które służyć będą mieszkańcom.