Dołącz do zespołu "Zaadoptujmy Bystrzycę"Fundacja Symbioza przystępuje właśnie do prac nad międzygminnym projektem o roboczej nazwie „Zaadoptujmy Bystrzycę”, który pozwoli przywrócić mieszkańcom miejscowości przez które przepływa rzeka Bystrzyca i okolic radość z rzeki Bystrzycy, a także odkryć jej dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne. Uważamy, że tereny nabrzeżne można doskonale zagospodarować na cele rekreacyjne i edukacyjne bez szkody dla ekosystemu. Powinny znaleźć się na nich m.in. szlaki rowerowe, spacerowe, ścieżki edukacyjne, które służyć będą mieszkańcom.

 

Do współpracy chcemy włączyć wszystkie gminy, przez które przypływa Bystrzyca, ich radnych, zarządcę rzeki, placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne, które zainteresowane będą tym tematem. Jesteśmy na etapie budowania zespołu, którego członkowie będą spotykać się, wymieniać poglądami, pomysłami i wspólnie pracować nad projektem. Zespół będzie pracował społecznie i PONADPOLITYCZNIE. Macie ochotę do niego dołączyć? Zgłoście swój udział.

Macie ochotę do niego dołączyć? Zgłoście swój udział.

Pomysł na program Zaadoptujmy Bystrzycę”, powstał podczas poszukiwania miejsc na ścieżki rowerowe w okolicy Świdnicy oraz przy wykonywaniu audytu turystycznego gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej i ich inwentaryzacji krajoznawczej , nad czym również pracujemy chcąc włączyć się mocniej w rozwój turystyczny naszego regionu. Roboczy tytuł projektu zaczerpnęliśmy od Klubu Gaja, który namawia do zaadoptowania polskich rzek i robi to doskonale.