Fundacja Symbioza

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: "Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej, Sudety 2021"
Czas realizacji: 13-08-2021 - 31.12.2021
Cel: Edukacja kadr dolnośląskiej turystyki na odbywającym się w Jeleniej Górze, dwudniowym  Ogólnopolskim Kongresie Turystyki Społecznej, poprzez ich uczestnictwo w kongresowych debatatach i pogłębienie wiedzy na temat turystyki społecznej przez uczestników kongresu. Drugim celem była również promocja Dolnego Śląska, jako miejsca dobrego dla rozwoju także turystyki społecznej podczas dwudniowego Kongresu.
Koszt realizacji zadania: 35000 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 30000 zł


Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Spacerownik lubuski po powiatach żarskim i żagańskim. Niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku”
Czas realizacji: 06-07-2021 - 31.12.2021
Cel: Napisanie - 30 autorskich tekstów prezentujących niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku promujących powiaty żarski i żagański. 
Wykonanie i wydanie elektroniczne "Spacerownika lubuskiego po powiatach żarskim i żagańskim", który będzie swoistego rodzaju przewodnikiem i kompendium wiedzy o walorach turystycznych tych terenów dla turysty indywidualnego, touroperatorów, pilotów i przewodników, a także dla miejscowej ludności. 
Koszt realizacji zadania: 9550 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Lubuskiego: 7600 zł.

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”.
Czas realizacji: 01-06-2021 - 31.12.2021
Cel: Aktywizacja seniorów i edukacja w zakresie kreatywnego pisania
"Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności w zakresie kreatywnego pisania bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa. 
Koszt realizacji zadania:15000 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 15000 zł


Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.

 
Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizuje w 2021 roku projekt pod nazwą:
“Kongres Turystyki Społecznej – ogólnopolska debata na rzecz rozwoju”
 
Jest  to dwudniowa debata kadr turystyki stanowiąca z jednej strony próbę uświadomienia jak największej grupie osób w Polsce potencjału, jaki niesie ze sobą marginalizowana w naszym kraju i źle pojmowana turystyka społeczna, z drugiej stanowić debatę o sytuacji spowodowanej covid-19. Kongres Turystyki Społecznej adresowany jest do grupy społeczno-gospodarczej zajmującej się turystyką, w szczególności turystyką społeczną oraz turystyką osób niepełnosprawnych.