Konkurs literacki Dolnośląska Akademia Wspomnień - regulamin

Regulamin Konkursu literackiego „Dolnośląska Akademia wspomnień”

 
Regulamin do pobrania>>

 1.  Organizatorem konkursu literackiego „Dolnośląska Akademia Wspomnień” (DAW) jest Fundacja Symbioza, z siedzibą przy ul. Gen. W. Sikorskiego 2/1 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
 2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Akademia wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”, finansowanego jako zadanie publiczne ze środków Województwa Dolnego Śląska.
 3. Motyw przewodni konkursu stanowią: Wspomnienia Seniorów (odnoszące się do ich życia, emocji, ludzi, miejsc, sytuacji i zdarzeń, z jakimi mieli do czynienia na Dolnym Śląsku, które cząstkowo składają się na jego złożoną historię i tożsamość, którą wszyscy Dolnoślązacy pokoleniowo kształtują).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
 •  a) seniorzy (osoby w wieku 60+) zamieszkali na obszarze Dolnego Śląska (indywidualnie lub zespołowo)
 •  b) młodzież szkolna z Dolnego Śląska (spisująca wspomnienia seniorów)
 •  c) zespoły międzypokoleniowe z Dolnego Śląska (zespół składa się  przynajmniej z jednego seniora i jednej osoby niebędącej seniorem)

5.     Na dopuszczalne formy nadsyłanych tekstów składają się zarówno formy poetyckie jak i prozatorskie, w tym:

 • a) opowiadanie,
 • b) bajka,
 • c) blog,
 • d) dziennik (fragment),
 • e) scenariusz,
 • f) felieton,
 • g) esej,
 • h) wywiad,
 • i) reportaż
 • j) list (lub cykl listów)
 • k) poezja (wiersz, poemat, cykl wierszy)

6.     Maksymalna objętość jednego tekstu wynosi 20 tys. znaków.

7.     Jedna osoba, jeden zespół międzypokoleniowy może zgłosić maksymalnie jeden tekst lub jeden cykl tekstów.

8.     Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy nadesłać w formie elektronicznej (dowolny format pliku umożliwiający późniejszą edycję tekstu) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2021. W temacie maila należy wpisać „Konkurs literacki Dolnośląska Akademia Wspomnień”

9.     Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autorkę/autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatora (Fundacji Symbioza) praw autorskich do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na publikację zarówno w zbiorze tekstów jak i na stronach internetowych organizatora. Zgłaszając do konkursu pracę uczestnik/czka oświadcza, że nadesłana praca jest jej/jego autorstwa (lub współautorstwa) i nie była nigdzie wcześniej publikowana.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej redakcji tekstów przed publikacją.

11.  Prace oceniane będą przez jury.

12.  Pula nagród:

I miejsce:  voucher dla 2 osób na 2-dobowy pobyt w hotelu w Karkonoszach, nagrody książkowe o łącznej wartości 300 zł + inne upominki

II miejsce: nagrody książkowe o łącznej wartości 200 zł + inne upominki

III miejsce: nagrody książkowe o łącznej wartości 100 zł + inne upominki

Wyróżnienia: nagrody książkowe + inne drobne upominki

13.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca grudnia 2021 roku.
14.  Nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy zostaną dostarczone uczestnikom pocztą. 
Konkurs jest częścią projektu Fundacji Symbioza realizowanego w ramach zadania publicznego "Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie" dedykowanego seniorom finansowanego przez Województwo Dolnośląskie.