Fundacja Symbioza

Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.


Dzięki zaproszeniu do uczestnictwa w „Akademii Wspomnień” również młodszych pokoleń, zmieni się także ich sposób postrzegania seniorów. Dzięki wspomnieniom, w których starsze osoby mierzą się ze swoją własną historią, młodsze pokolenia przypomną sobie, to o czym nie zawsze zdają się pamiętać – że seniorzy kiedyś także byli młodzi. Odkryją, że na wspomnienie tej młodości składają się także nieujawniane dotąd sekrety i tajemnice.

 

W ramach „Akademii Wspomnień” fundacja będzie aktywizować seniorów z Dolnego Śląska, w szczególności z powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i karkonoskiego, stymulować ich pamięć, pobudzać ich aktywność twórczą, przeciwdziałać poczuciu ich marginalizacji i wykluczenia społecznego, zwracając uwagę na to, że ich dokonania, doświadczenia, wspomnienia – zarówno te miłe i radosne, jak i te trudne i przykre - ważne są nie tylko dla nich, ale i dla młodszych pokoleń oraz regionu, w którym mieszkają i żyją.

Kosz realizacji zadania: 15000 zł

Koszt dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 15000 zł

Jeśli prowadzisz Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku bądź inne spotkania dla seniorów - zaproś do siebie wyjazdową Akademię Wspomnień. W Twojej przestrzeni zrealizujemy dla seniorów inspirujące warsztaty, podczas których będą wspominać dawne czasy i przelewać historie związane z nimi na papier.  Podczas organizowanych przez nas spotkań staramy się wydobywać z seniorów wspomnienia zarówno z ich prywatnego życia – te, do których się uśmiechają, te które są dla nich trudne i bolesne, a którymi chcą się podzielić (wielokrotnie przekonaliśmy się, że nie zawsze ma ich kto wysłuchać), jak i te, które wiążą się z miejscem, w którym mieszkają i żyją, co powinno być ważne dla kolejnych pokoleń i  zachowania lokalnej historii. Na spotkaniach w Leśnej, Świdnicy i Dzierżoniowie powracaliśmy wspomnieniami do czasów świetności działających w tych miejscowościach dawnych zakładów przemysłowych, które nie przetrwały czasów transformacji gospodarczej i które dla dzisiejszych 60-70-80-latków nadal są ważne, a historie z nimi związane wywołują różnorodne emocje. Podczas Akademii Wspomnień – pracujemy nad tym, by pomóc seniorom zachować je dla potomnych.

W listopadzie i grudniu kontynuowane będą na Dolnym Śląsku warsztaty międzypokoleniowe ze sztuki kreatywnego pisania, które mogą być pomocne w doborze formy konkursowej, a także  w nabyciu nowych umiejętności. Zajęcia pobudzają wyobraźnię, pamięć, kształtują umiejętność: słuchania, poszukiwania odpowiedzi na pytania, przelewania myśli na papier, potrzebę autoekspresji.  Przygotowują do udziału w dolnośląskim konkursie literackim dla seniorów i zespołów międzypokoleniowych pt. „Dolnośląska Akademia Wspomnień”.

Regulamin Konkursu literackiego „Dolnośląska Akademia wspomnień”

 
Regulamin do pobrania>>

  1.  Organizatorem konkursu literackiego „Dolnośląska Akademia Wspomnień” (DAW) jest Fundacja Symbioza, z siedzibą przy ul. Gen. W. Sikorskiego 2/1 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Akademia wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”, finansowanego jako zadanie publiczne ze środków Województwa Dolnego Śląska.
  3. Motyw przewodni konkursu stanowią: Wspomnienia Seniorów (odnoszące się do ich życia, emocji, ludzi, miejsc, sytuacji i zdarzeń, z jakimi mieli do czynienia na Dolnym Śląsku, które cząstkowo składają się na jego złożoną historię i tożsamość, którą wszyscy Dolnoślązacy pokoleniowo kształtują).

Konkurs literacki Dolnośląska Akademia Wspomnień dla seniorów i grup międzypokoleniowych

 Fundacja Symbioza zaprasza seniorów, dzieci i młodzież oraz zespoły międzypokoleniowe do uczestnictwa w konkursie „Dolnośląska Akademia Wspomnień”,  którego celem jest zachowanie i utrwalenie wspomnień seniorów i przechowanie ich dla kolejnych pokoleń. Wspomnień pełnych ludzi, miejsc, emocji, zdarzeń z codziennego życia i krajobrazów – wszystkiego, co składa się na niezwykle barwny w swojej mozaice różnorodności obraz Dolnego Śląska, jego historii tworzonej każdego dnia przez wszystkie pokolenia mieszkańców.  Pierwsze miłości, kolejki za mięsem, kawą, pieluchami, wspomnienia własne jak i rodziców,  dziadków przybyłych na Dolny Śląsk po II wojnie światowej oraz wszystkich tych, którzy na nim, mimo niepewności i trudnych relacji narodowościowych, pozostali i zaczęli tutaj życie od nowa. Od spolszczenia nazwiska czy przyjęcia polskiego obywatelstwo. Czekamy na wszystkie ważne dla seniorów historie, które warto wspomnieć i zachować pamięć o nich przelewając je na papier w dowolnej formie pisemnej (proza, poezja).