Warsztat Akademia Gościnności dla edukatorów i lokalnych liderów

Działanie "Akademia Gościnności dla edukatorów i lokalnych liderów" to 3 spotkania warsztatowe dla grupy przedstawicieli branży turystycznej ngo, kultury, samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, edukatorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat idei gościnności i jej roli w turystyce oraz wspólnotach lokalnych.

W ramach warsztatu zaplanowano zajęcia takie m.in. jak:

- Gościnność lokalna i turystyka. Czym są, jaki mamy na nie wpływ i co mogą dać nam, naszej miejscowości i regionowi?

- Łańcuch pokoleń. Jak zarządzać rolami społecznymi podczas kształtowania idei gościnności lokalnej i budowania produktu lokalnego?

- Dlaczego w działaniach na rzecz rozwoju turystyki lokalnej musimy rozpocząć pracę od podstaw. I czym są te podstawy?

- Ile powinien wiedzieć (dla dobra turystyki) o swojej miejscowości, gminie, powiecie, regionie przeciętny mieszkaniec i jak wyposażyć go w tę wiedzę?

- Dziedzictwo, nasz wyróżnik. O ważnej sztuce doceniania tego, co mamy i bycia z tego dumnym, a także stereotypizacji dziedzictwa i dzielenia go na: nasze, obce, chciane, niechciane, trudne

- Interpretacja dziedzictwa i storytelling.  Jak powiadać o miejscu ciekawie i prawdziwie, nawet gdy wiążą się z nim trudne historie.

- Autentyczność... Rzecz o wartości i tym co tak naprawdę obchodzi turystę i dlaczego jest to znacznie więcej niż nam się wydaje?

- Produkt lokalny, czym jest, co się na niego składa, jak go tworzyć i dlaczego jest ważny dla rozwoju lokalnych społeczności?

- Tworzymy produkt lokalny, sieć i co dalej?

 

Międzypokoleniowe Spotkania Akademii Gościnności

Cykl ukierunkowany na wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej i integrację. W jego ramach zaplanowano:

- warsztaty kreatywnego pisania,

- wycieczki po Księstwie Świdnicko-Jaworskim,

- warsztaty artystyczne 

- warsztaty społeczne 

- kreatywne lekcje z historią i przedsiębiorczością w tle,