Aktualności i projekty

Projekt PROO 5 „Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych”

Nasza fundacja otrzymała dotację z Narodowego Instytut Wolności Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w Priorytecie 5.
Beneficjent: Fundacja Symbioza
Zadanie:  „Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych”
Działanie: zakup laptopa, zakup zestawu fotograficznego
Program: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Priorytet: 5  
Cel: Pomoc doraźna 
Czas realizacji zadania: listopad-grudzień 2021 r.
Kwota dotacji: 10 000 zł
Nr umowy: 287/PROO/5/2021