Aktualności i projekty

"Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej, Sudety 2021"

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: "Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej, Sudety 2021"
Czas realizacji: 13-08-2021 - 31.12.2021
Cel: Edukacja kadr dolnośląskiej turystyki na odbywającym się w Jeleniej Górze, dwudniowym  Ogólnopolskim Kongresie Turystyki Społecznej, poprzez ich uczestnictwo w kongresowych debatatach i pogłębienie wiedzy na temat turystyki społecznej przez uczestników kongresu. Drugim celem była również promocja Dolnego Śląska, jako miejsca dobrego dla rozwoju także turystyki społecznej podczas dwudniowego Kongresu.
Koszt realizacji zadania: 35000 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 30000 zł