Dzięki dotacji z PROO 5 wymieniliśmy zużyty i zepsuty sprzęt

Dzięki dotacji otrzymanej w listopadzie 2021 z realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w Priorytecie 5 w ramach zadania „Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych” zakupiliśmy sprzęt komputerowy i fotograficzny do realizacji bieżących działań statutowych fundacji. Wsparcie PROO otrzymaliśmy w ramach Priorytetu 5 – Pomoc Doraźna. Cel ten dotyczy wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie pokrycia wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych. Dzięki zakupie nowego laptopa oraz sprzętu fotograficznego mogliśmy sprawnie dokończyć realizowane w 2021 roku zadania publiczne, w tym te, na które składały się wydawnictwa. I zaplanować działania na 2022 rok z obszaru promocji turystycznej.
Kwota dotacji, jaką otrzymaliśmy w ramach pomocy doraźnej z PROO -wyniosła 10 tys. zł.
Beneficjent: Fundacja Symbioza
Zadanie: Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych
Program: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Priorytet: 5  Cel: Pomoc doraźna 
Czas realizacji zadania: listopad-grudzień 2021 r.
Kwota dotacji: 10 000 zł
Nr umowy: 287/PROO/5/2021