Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.


Dzięki zaproszeniu do uczestnictwa w „Akademii Wspomnień” również młodszych pokoleń, zmieni się także ich sposób postrzegania seniorów. Dzięki wspomnieniom, w których starsze osoby mierzą się ze swoją własną historią, młodsze pokolenia przypomną sobie, to o czym nie zawsze zdają się pamiętać – że seniorzy kiedyś także byli młodzi. Odkryją, że na wspomnienie tej młodości składają się także nieujawniane dotąd sekrety i tajemnice.

 

W ramach „Akademii Wspomnień” fundacja będzie aktywizować seniorów z Dolnego Śląska, w szczególności z powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i karkonoskiego, stymulować ich pamięć, pobudzać ich aktywność twórczą, przeciwdziałać poczuciu ich marginalizacji i wykluczenia społecznego, zwracając uwagę na to, że ich dokonania, doświadczenia, wspomnienia – zarówno te miłe i radosne, jak i te trudne i przykre - ważne są nie tylko dla nich, ale i dla młodszych pokoleń oraz regionu, w którym mieszkają i żyją.

Kosz realizacji zadania: 15000 zł

Koszt dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 15000 zł