Aktualności i projekty

Spacerownik lubuski po powiatach żarskim i żagańskim.

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Spacerownik lubuski po powiatach żarskim i żagańskim. Niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku”
Czas realizacji: 06-07-2021 - 31.12.2021
Cel: Napisanie - 30 autorskich tekstów prezentujących niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku promujących powiaty żarski i żagański. 
Wykonanie i wydanie elektroniczne "Spacerownika lubuskiego po powiatach żarskim i żagańskim", który będzie swoistego rodzaju przewodnikiem i kompendium wiedzy o walorach turystycznych tych terenów dla turysty indywidualnego, touroperatorów, pilotów i przewodników, a także dla miejscowej ludności. 
Koszt realizacji zadania: 9550 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Lubuskiego: 7600 zł.